Jak dbać o taśmy teflonowe (poradnik)

Jak dbać o taśmy teflonowe (poradnik)

Wytyczne techniczne dotyczące eksploatacji taśm teflonowych.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy przenośników wyposażonych w taśmy teflonowe, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad eksploatacyjnych.

Z uwagi na charakterystykę materiału z jakiego wykonane są taśmy, są one wrażliwe na nieprawidłową obsługę.

  1. Bardzo istotne jest, aby przed założeniem pasa prawidłowo ustawić wałki napędowe i zwrotne. Powinny być ułożone równolegle do siebie oraz prostopadle do krawędzi pasa. W celu zapobiegania przemieszczania się taśmy pomiędzy skrajnymi punktami wałków, zalecane jest prowadzenie pasa. Można to uzyskać poprzez stosowanie jedno lub dwustronnie zamocowanych na brzegach taśmy nap prowadzących lub prowadzenia koronowego. W tym przypadku wszystkie wałki winne być wyposażone w specjalne wgłębienie, w którym przesuwa się prowadzenie pasa.
  2. Dla zwiększenia współczynnika tarcia i uniknięcia poślizgu zalecane jest pokrycie wałka napędowego powłoką gumową o grubości 6mm i twardości od 30 do 400 Zalecana średnica wału napędowego dla pasów siatkowych o szerokości do 750mm to 100mm.
  3. Pasy transmisyjne naciąga się w bardzo niewielkim zakresie. Podczas montażu należy użyć niewielkiej siły, która pozwoli na wyrównanie pofalowań na taśmie powstałych podczas operacji zgrzewania oraz zapewni sprzężenie cierne uniemożliwiające poślizg na wale napędowym.
  4. Pasy powinny być czyszczone bardzo ostrożnie, aby pokrycie PTFE nie zostało naruszone. Należy unikać stosowania twardych i ostrych narzędzi. Zalecane jest czyszczenie wilgotną ściereczką i środkami zalecanymi przy przetwórstwie żywności, a następnie spłukanie ciepłą wodą i osuszenie.